Centrum voor therapie en coaching

  • coaching1.png
  • coaching3.jpg

Coaching

We onderzoeken samen concreet wat er moeilijk loopt in de werksituatie, en welke effecten dit heeft op het persoonlijk functioneren. We helpen hierbij bewust stil te staan bij de krachten en blokkades zodat een bewuste keuze gemaakt kan worden in: wat wil ik, wat vind ik belangrijk? We geven directe feedback en houden op deze manier een spiegel voor. We helpen jouw stijl te ontdekken en het herkennen van de stijl van anderen, zodat de omgang met anderen verbetert. We werken vanuit verschillende kaders en gebruiken Systeemdenken, Rationele Emotieve Therapie, Kernkwadranten, Persoonlijkheidsinstrumenten ( MBTI, Enneagram, 4D-model, mindfulness …) en teaminstrumenten. We gebruiken een systematisch en planmatig interventiemodel: wat kan ik doen, in welke tijd en via welke processen? 

We werken in een klimaat van vertrouwen, veiligheid en respect.

Back to Top