Centrum voor therapie en coaching

  • jongeren3.jpg
  • kids3.png

Kinderen

Je kan bij ons terecht voor allerhande problemen: angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, problemen op school, opvoedingsvragen, gezinsproblemen, verlieservaringen, emotionele problemen, gedragsproblemen, …


Bij aanmelding bekijken we of jouw kind best wel of niet aanwezig zal zijn bij het eerste gesprek.
Tijdens dit gesprek verkennen we het probleem en de hulpvraag. Wij zoeken ook mee naar wat wel goed loopt en wat kan versterkt worden.
Afhankelijk van de hulpvraag wordt er dan verder gewerkt met het kind alleen, met de ouders, met het hele gezin of een combinatie van deze. 


Praten wordt tijdens de verschillende sessies steeds afgewisseld met creatieve momenten en spel. We vinden het immers belangrijk dat jouw kind zich veilig voelt, en dat het manieren vindt om zich het beste te kunnen uitdrukken.

We werken in een klimaat van vertrouwen, veiligheid en respect.

 

Back to Top