Centrum voor therapie en coaching

  • koppels2.jpg
  • tree2.jpg

Koppels

We vertrekken vanuit elk zijn verhaal. We stellen ons meerzijdig partijdig op. We gaan niet op zoek naar waarheden of trekken geen partij. We gaan samen op zoek naar de vastgelopen patronen in de relatie en hoe we deze kunnen doorbreken. We kijken ook wat er wél goed loopt in de relatie en proberen dit te versterken. De keuze om de relatie al dan niet verder te zetten, blijft jullie verantwoordelijkheid.

Indien jullie kiezen voor een stopzetting van de relatie, dan kunnen we helpen in het proces van afscheid nemen en verwerking.

Back to Top