Centrum voor therapie en coaching

  • opleiding2.jpg

Vorming voor scholen

Leerkrachten en directies worden geconfronteerd met moeilijke situaties en problemen op school. 

Ligase kan hiervoor een aanbod op maat uitwerken. Dit aanbod kan zowel gericht zijn op leerkrachten (vb. Hoe ga ik om met faalangst in de klas? Hoe ga ik om met kinderen die het moeilijk hebben? Hoe pak ik een pestprobleem aan? ) als toegespitst worden op de kinderen (pestproblematiek binnen een klas, rouwverwerking in een klas, ...). 

We werken aan de hand van verschillende methodieken. 

Indien je meer informatie wil over dit aanbod, kan je steeds contact opnemen met Nele of Katrien (0497/24 15 62). 

Back to Top